Evelution is een initiatief van Evelien Hennevelt MSc (1984).

Ruim 10 jaar begeleid ik organisaties in diverse rollen, bij het tot stand brengen van ontwikkeling, samenwerking en innovatie. Als organisatiepsycholoog en bestuurskundige heb ik scherp oog voor zichtbare én onzichtbare dynamiek van besturen en samenwerken. Ik zie wat er speelt en wat nodig is om te kunnen ontwikkelen.

In een complex krachtenveld van belangen, budgetten, behoefte aan verantwoording en botsende waarden ben ik op mijn best. Ik hou van die dynamiek.

Als gastdocent verandermanagement ben ik verbonden aan de opleiding Corporate Social Responsibility (CSR) van het Erasmus Impact Center (ICE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Bewust werken aan positieve impact, op mens (medewerker & klant/burger), maatschappij en milieu, vormt dan ook één van de rode draden door mijn opdrachtenportefeuille.

Geen opdracht is hetzelfde. Mijn aanpak kent globaal wel de volgende elementen:

Belang van de kwaliteit van de onderlinge relaties
In een complex krachtenveld neemt iedere speler een plek in. Om met elkaar succesvol te kunnen zijn, is de kwaliteit van de interactie vaak nóg belangrijker, dan de kwaliteit van de individuele spelers. ‘Je kunt met sterke personen en zwakke relaties geen goede organisaties bouwen. Met sterke relaties en gewone mensen wel.’ (Die mooie quote is van Jan Bommerez).

Aandacht voor sterke kanten
In onze drive om beter te worden, krijgt wat al goed is al gauw minder aandacht. Hier lees je waarom het belangrijk is om juist ook sterke kanten te ontwikkelen.

Structuur als middel, niet als doel op zich
Ik werk zeer gestructureerd, want dat geeft houvast. Mijn aanpak bestaat dus altijd uit een heldere probleembeschrijving, fasering en rol- en taakverdeling. Tegelijkertijd is structuur áltijd een middel, en nooit een doel op zich.

Faciliteren van ‘zelf samen doen’
Mijn bedrijfsnaam Evelution is een samentrekking van het woord ‘evolutie’ en Evelien. Ik koos hiervoor omdat ik in mijn opdrachten vaar op de natuurlijke wil om te ontwikkelen, die van nature in alle levende wezens aanwezig is. Mijn aanpak richt ik op het ontsluiten van die natuurlijke dynamiek, vervolgens stimuleer het ‘zelf samen doen’.

Mijn rol moet overbodig worden
Mijn inzet is altijd tijdelijk. Vanaf de start werk ik er dus al aan dat ik misbaar word. Mijn opdracht is geslaagd, als de organisatie zonder mijn hulp verder kan op de nieuw ingeslagen weg.