Real life krachtenveldanalyse t.b.v. Omgevingswet

Real life krachtenveldanalyse t.b.v. Omgevingswet
De gemeente Gouda bereidt zich voor op de introductie van de nieuwe Omgevingswet. Het komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het initiatief GoudAsfalt is één van de pilotprojecten in deze ontwikkeling. Als start van de participatiestrategie begeleidde Evelution een real life krachtenveldanalyse. Een groot aantal betrokken partijen verkenden aan de hand van een systeemopstelling de wijze waarop z...

Effectief samenwerken aan positieve impact: respondenten gezocht!

Effectief samenwerken aan positieve impact: respondenten gezocht!
Hoe kan het, dat we vanuit de beste bedoelingen, soms collectief gevolgen creeren die voor niemand goed zijn? Klimaatverandering is zo’n voorbeeld, maar misschien herkent u dit in uw organisatie ook wel. Omdat zo’n vraagstuk groter is dan je in je eentje aankan, is het risico groot dat niemand in actie komt. En zo blijft het vraagstuk in stand. Naast werk aan opdrachten, doe ik momenteel onderzoek...

Jan Rotmans: ‘Systemen kunnen alleen veranderen als mensen veranderen’

Jan Rotmans: ‘Systemen kunnen alleen veranderen als mensen veranderen’
In dit interview vertelt Jan Rotmans (hoogleraar Duurzaamheid en Transities) openhartig over wat er nodig om institutionele systemen te transformeren. 'Systemen kunnen alleen veranderen als mensen veranderen' is zijn stelling. En: 'Er is geen kompas voor je eigen persoonlijke transitie. (…) Wanneer je in staat bent om de angst die met die persoonlijke transitie gepaard gaat, op te zoeken en vo...

Kennismaking met het systemisch perspectief

Kennismaking met het systemisch perspectief
Op 14 januari gaf ik een introductie van het systemisch perspectief aan een aantal medewerkers van Intermin. We bespraken kort de achtergrond van systemisch kijken en verkenden vervolgens de onderliggende dynamiek van een complex vraagstuk aan de hand van een opstelling. Ben je benieuwd naar de inhoudelijke achtergrond van wat we deden? In bijgaande PowerPoint lees je wat we bespraken: Klik hie...

‘Wat te doen, als iedereen én niemand verantwoordelijk is’

‘Wat te doen, als iedereen én niemand verantwoordelijk is’
Afgelopen maandag (4 september 2018) werd bekend dat ING een schikking van honderden miljoenen heeft getroffen voor het faciliteren van witwassen. Het openbaar ministerie constateert dat de bank nalatig is geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken. Het OM constateert ook dat het niet één ‘natuurlijk persoon’ kan vinden, die bewust verantwoordelijk was voor het falende anti-witwasbeleid va...

Wat is Organisatieontwikkeling?

Wat is Organisatieontwikkeling?
Als programma- of projectmanager breng ik organisatieontwikkeling tot stand. Men spreekt van organisatieontwikkeling wanneer naast de inhoud van het werk of het vraagstuk, ook het gedrag en de cultuur kan veranderen. Het opstellen van een nieuwe visie, of het aanpassen van beleid leidt veelal niet vanzelf tot nieuw gedrag. Zelfs een ingrijpende maatregel als een reorganisatie, leidt niet aut...

Waarom het ontwikkelen van je talent belangrijker is, dan het ontwikkelen van je zwakke kanten

Waarom het ontwikkelen van je talent belangrijker is, dan het ontwikkelen van je zwakke kanten
Marc Lammers heeft jarenlang het Oranje dames hockeyelftal getraind. Tot zijn grote frustratie eindigde hij de eerste jaren met zijn team continu op de tweede plaats... Hoe hard zij ook werkten, die gouden plak ging steeds aan hun neus voorbij. Tot hij doorkreeg dat hij zelf het probleem was. Hij werkte vooral aan de zwakke kanten van zijn team: Als het om persoonlijke ontwikkeling, tea...