Op 14 januari gaf ik een introductie van het systemisch perspectief aan een aantal medewerkers van Intermin. We bespraken kort de achtergrond van systemisch kijken en verkenden vervolgens de onderliggende dynamiek van een complex vraagstuk aan de hand van een opstelling. Ben je benieuwd naar de inhoudelijke achtergrond van wat we deden? In bijgaande PowerPoint lees je wat we bespraken:

Klik hier: Kennismaking met het systemisch perspectief Intermin