Als programma- of projectmanager breng ik organisatieontwikkeling tot stand. Men spreekt van organisatieontwikkeling wanneer naast de inhoud van het werk of het vraagstuk, ook het gedrag en de cultuur kan veranderen.

Het opstellen van een nieuwe visie, of het aanpassen van beleid leidt veelal niet vanzelf tot nieuw gedrag. Zelfs een ingrijpende maatregel als een reorganisatie, leidt niet automatisch tot wezenlijk ander, gewenst gedrag. Om het collectief functioneren van een organisatie écht te vernieuwen, is het cruciaal dat betrokken leren reflecteren op hun gedrag en de patronen die zij (veelal onbewust) met elkaar in stand houden. Vanuit dit inzicht wordt het mogelijk om bewust andere keuzes te maken.

In opdracht van en samen met het management ontwikkel ik een aanpak gericht op het integraal ontwikkelen van een nieuwe werkwijze. Naast de inhoud van het vraagstuk, besteden we gedurende de samenwerking vooral ook aandacht aan het bewust worden van wat er onder de ijsberg speelt.

Voor het tot stand brengen van ontwikkeling maak ik dankbaar gebruik van gedachtegoed als:

  • systemisch kijken
  • theory U
  • spiral dynamics
  • transactionele analyse
  • transformational presence
  • deep democracy
  • modellen uit de organisatiepsychologie en psychologie van arbeid en gezondheid
  • modellen uit de bestuurskunde